Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Beseda na téma antisemitismus a holocaust

Beseda na téma antisemitismus a holocaus

V loňském školním roce proběhla na naší škole beseda na téma antisemitismus a holocaust, kterou pro nás připravilo Centrum vzdělávání a dialogu. V letošním školním roce jsme paní Ing. Barboru Denkovou pozvali znovu, tentokrát ale byla beseda ještě obohacena o poutavé vyprávění pamětnice paní doktorky Dagmar Lieblové. Paní doktorce bylo pouhých 13 let, když byla celá její rodina transportována do sběrného tábora v Terezíně a následně do vyhlazovacího koncentračního tábora v Osvětimi. Ona sama tedy v dětství pocítila krutosti holocaustu a jeho útrapy přežila, její rodina se však z Osvětimi již nikdy nevrátila. Besedy se zúčastnili všichni žáci druhého stupně a věříme, že beseda byla pro ně mimořádně silným zážitkem.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113