Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Den porozumění autismu

DEN POROZUMĚNÍ AUTISMU

Po celém světě se již tradičně z 1. na 2. dubna rozsvěcují budovy modře, aby se podpořila osvěta v oblasti porozumění autismu. 

Školní parlament ZŠ Kamýk nad Vltavou proto vyzval dne 2. dubna 2013 všechny žáky a pedagogické i nepedagogické pracovníky, aby se připojili k celosvětové kampani „Light it Up Blue" (Rozsviťme se modře) a tento den se oblékli do modrého. 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113