Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Olympiáda z anglického jazyka

Olympiáda z anglického jazyka

Ve čtvrtek 24.1. 2013 se konalo školní kolo olympiády z anglického jazyka. Olympiáda proběhla ve 3 kategoriích a to 4. + 5. třída, 6. + 7. třída a 8 + 9. třída. Kromě nejmladší kategorie, kde žáci absolvovaly pouze písemnou část, se olympiáda skládala také z ústní, konverzační, části.

V kategorii tříd 4+5:

1. místo: Anna Budíšková (5.třída)

2. místo: Ondřej Urie (5.třída)

3. místo: Vojta Švagr a Jakub Hába (5.třída)

V kategorii tříd 6+7:

1. místo: Jan Kopecký (6.třída)

2. místo: Filip Balek (6.třída)

3. místo: Matěj Kubánek (7.třída)

V kategorii tříd 8+9:

1. místo: Stanislav Barhoň (8.třída)

2. místo:  Marek Poslušný (8.třída)

3. místo: Hedvika Synková (9.třída)

Všem účastníkům děkujeme a vítězům blahopřejeme!

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113