Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Sociálně rehabilitačního program

Sociálně rehabilitačního program

V období od 7. 11. 2012 do 7. 1. 2013 se 4. a 5. ročník zúčastnil sociálně rehabilitačního programu, který byl zaměřený na posílení pozitivních vztahů ve třídách.

Program vedly 2 pracovnice Střediska výchovné péče z Příbrami a jeho cílem bylo:

Posílení kladných vztahů ve třídách

Zlepšení spolupráce mezi žáky

Zvýšení tolerance mezi dětmi

Dodržování pravidel a hranic

Pokud mají rodiče žáků výše uvedených ročníků zájem získat informace o závěrečné zprávě programu, mohou kontaktovat výchovného poradce.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113