Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Canisterapie v naší škole. 

V měsíci dubnu, květnu a červnu se společně žáci prvního stupně základní školy a žáci speciálních tříd zúčastnili přednášky paní Moniky Posekané z Občanského sdružení "PESSOS" Příbram o canisterapii. 

Žáci základní školy se dozvěděli, že se jedná o terapii, která využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka a může pomoci lidem s nejrůznějším postižením a onemocněním. Seznámili se s výcvikem psů pro canisterapii a ukázkami jejich práce. Součástí přednášky byly velmi poučné informace, jak se mají správně chovat ke psům a i informace o výchově a výcviku psa – společníka a jeho správné životosprávě. Žáci si prakticky vyzkoušeli, jak jejich chování ovlivňuje reakce psa a co pes vyjadřuje řečí těla.  

S žáky speciálních tříd paní Monika Posekaná pracovala individuální a skupinovou formou canisterapie.  

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113