Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Exkurze ZD Krásná Hora

Dne 19.6. se na exkurzi do ZD Krásná Hora vydala 7. a 9. třída. Navzdory horkému počasí jsme ráno vyrazili pěšky z Kamýka do Krásné Hory. Po deváté hodině jsme již byli na vrátnici zemědělského družstva a čekali na prohlídku.

Viděli jsme mnoho zajímavých věcí a dozvěděli se nové informace o chovu skotu a také bioplynové stanici, která je součástí komplexu.

Na závěr výletu jsme se zastavili v cukrárně na zmrzlinu.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113