Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Exkurze do Centra Ochrany fauny ČR v Hrachově 18. 9. 2012

Ráno všichni žáci naší školy místo každodenního usednutí do lavic vyrazili pěšky na celodenní výlet do Hrachova. Jen ti nejmenší a žáci speciální třídy se do centra svezli autobusem. Zpáteční cestu při pěkném počasí zvládli pěšky úplně všichni.

  1. centru už na nás čekali kvalifikovaní lektoři. Žáci si pod jejich vedením prohlédli expozice trvale handicapovaných živočichů.  Seznámili se se zajímavostmi z říše zvířat i s konkrétními osudy chovaných jedinců. Z bezprostřední blízkosti si mohli prohlédnout druhy běžně se vyskytující, ale i druhy kriticky ohrožené.

V budově Centra ekologické výchovy  jsme se zúčastnili výukového programu o včelařství  a také tu na nás čekala expozice ryb žijících v našich vodách.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113