Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Projektový den J.A. Komenského

26. března  prožily děti dopoledne s J. A. Komenským. Žáci se rozdělili podle svých zájmů do skupin, ve kterých pracovali  pod vedením svých učitelů tři vyučovací hodiny. Své výsledky předvedli na prezentaci v tělocvičně. Dozvěděli se mnoho zajímavého ze života J. A. Komenského, o době, ve které žil, o díle a jeho odkazu budoucím generacím. Závěrem shlédli krátkou didaktickou divadelní hru pojednávající o lakomství , kterou pro ně nacvičila jedna skupina spolužáků. Mohli si na vlastní kůži zažít, co znamená škola hrou.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113