Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Slavnostní rozloučení

Zakončení školního roku 2012/2013 a slavností rozloučení s vycházejícími žáky na obecním úřadě dne 28.6. 2013.

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113