Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Noc s knihou v ZŠ Kamýk nad Vltavou

S krásným jarním počasím přišla do ZŠ dobrá nálada a chuť již druhým rokem přespat ve škole a před spaním si vyslechnout pohádky a příběhy, přečtené staršími spolužačkami z druhého stupně a seniory. Hlavním organizátorem byla školní družina ve spolupráci s učiteli speciálních tříd a 1. stupně.  Na akci byly pozvané i děti, které začnou chodit do naší školy od příštího školního roku, děti ze speciálních tříd a rodiče všech dětí. Sešlo se jich hodně, měli jsme radost.

Ve čtvrtek 18. dubna 2013 úderem osmnácté hodiny byl na školní zahradě zapálen táborový oheň, na kterém si přítomní opékali špekáčky.  K takovým příležitostem patří i kytara se zpěvem táborových písní. I tady nechyběly, pan učitel Petr Fejt se toho rád ujal a všichni jsme si zazpívali známé písničky.

Pro děti byly připraveny hry a soutěže, jejich organizací se ujala pí. vychovatelka Gabriela Cintulová. Všem se moc líbily.

Protože děti vstávaly druhý den do školy, musely včas do postele. Předtím se ale převlékly do modelů, které si na spaní připravily doma. Stejně tak učinili i učitelé včetně paní ředitelky Aleny Suchopárové. Některým se všichni moc nasmáli.  S nejlegračnějším  pyžamem zvítězila Terezka Cintulová ze 4.třídy.

Večer byl ukončen čtením z knih, které si děti samy vybraly.  Tradičně četli kamýčtí senioři, starší spolužáci, přidal se i starosta obce pan Petr Halada.

Ráno děti snědly s chutí snídani, kterou jim učitelé připravili a po ní vesele na vyučování.

Akce byla velice úspěšná, všem se ve škole líbilo a určitě si to příští rok zopakují.

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113