Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Karneval

Karneval

Fotografie z karnevalu - dne 7.3. 2014

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113