Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Den bez tabáku

Den bez tabáku

Kouření je tak významným zdravotním rizikem, že o tom v současné době nejsou žádné pochyby. Každoročně jsou publikovány výsledky několika set různě pojatých studií, které opakovaně potvrzují, že kouření je největší masový vrah v dějinách lidstva. O cigaretě se bez pochyby dá říct, že je to jediná zbraň, která zabíjí oběma konci – představuje smrtelné riziko nejen pro aktivní kuřáky, ale i pro nekuřáky, kteří jsou nuceni nedobrovolně pobývat v zakouřeném prostředí. Celá naše společnost kuřáctví posuzuje s nepochopitelnou shovívavostí a s kouřením jsme bohužel nuceni bojovat i na naší škole. Proto jsme měsíc květen věnovali této problematice.

Během této doby učitelé s žáky o nebezpečí kouření mluvili, na 1. stupni poslouchali pohádky na téma „kuřáctví" a navrhovali ilustrace k těmto pohádkám, vytvářeli návrhy plakátů na boj s kouřením a psali pohádky o Honzovi, který vysvobodil zakouřené království. Žáci na II. stupni psali slohové práce, ve kterých měli upozornit na nebezpečí kouření a vyjádřit v nich svůj postoj k této závislosti. Vyvrcholením bylo setkání v pátek 30. k větna v tělocvičně školy, kde byly nejlepší obrázky a slohové a výtvarné práce oceněny a poté vystaveny u jídelny školy.
Michaela Krajská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113