Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Zahradní slavnost zařízení KROK

Společné vystoupení žáků na Zahradní slavnosti zařízení KROK, p. s. s

Poslední den školního roku jsme byli pozváni na Zahradní slavnost sousedícího zařízení KROK, kde jsme vystoupili s krátkým představením. Intaktní žáci společně s žáky s postižením zazpívali a předvedli píseň Káča našla ptáče, potvrdili rčení „Co Čech, to Muzikant“, předvedli píseň ve Znaku do řeči a společně zazpívali ukolébavku. Na oplátku nám uživatelé a zaměstnanci zařízení KROK předvedli své taneční vystoupení a připravili pohoštění.

Janka Kociánová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113