Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Znám práci hasičů

Znám práci hasičů

Žáci speciální třídy IX. S Petr Bořický a Ladislav Pupiš získali za svou výtvarnou koláž první místo ve své kategorii ve výtvarné soutěži Znám práci hasičů. Předání diplomů a cen bylo spojeno s prohlídkou stanice Hasičského záchranného sboru v Příbrami. Oběma žákům blahopřejeme!

Janka Kociánová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113