Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014

Vedení školy děkuje Unii rodičů za finanční výpomoc při konání školy v přírodě na Vystrkově v hotelu Orlík ve dnech 8.6.-13.6.2014.

Unie rodičů z tohoto důvodu uspořádala v dubnu "školní diskotéku" a výtěžek ve výši 26 800,- Kč předala slavnostně vedení školy právě pro účely školy v přírodě. Z těchto peněz byl financován autobus tam i zpět ve výši 9 530,- Kč, výlet parníkem na Zvíkov včetně přepadení piráty ve výši 15 200,- Kč, dále byly nakoupeny ceny na odměny ve výši 1 909,- Kč a zaplacený podíl ve výši 161,- Kč z poplatku za kurz sebeobrany.

Finanční dary od ostatních dárců byly nebo ještě budou použity pro další akce pořádané školou pro děti.

Všem štědrým dárcům srdečně děkujeme a přejeme hodně štěstí        

Alena Suchopárová, ředitelka

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113