Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Exkurze Vysoká u PB a památník Vojna

Návštěva památníku Antonína Dvořáka

22. května odjeli žáci 5. až. 9. třídy na jednodenní výlet. Naším cílem se stal novorenesanční zámeček ve Vysoké u Příbrami. Společně jsme si prošli rozsáhlý park a podívali jsme se na Rusalčino jezírko.  Návštěva Památníku Antonína Dvořáka byla pro nás příjemnou tečkou za naším projektovým dnem, který se uskutečnil 14. května. 

Dějepisná exkurze

22. května jsme navštívili památník Vojna Lešetice.Dozvěděli jsme se, že tento tábor nucených prací je jediným autenticky dochovaným muzeem tohoto druhu v Evropě. Exponáty nám přiblížily kus naší historie. Měli jsme tak možnost rozšířit si své dějepisné znalosti, neboť expozice je zaměřena na události spojené s obdobím po komunistickém převratu, který proběhl v roce 1948. 

Cestou zpět jsme se zastavili na Slivici, kde 11. 5. 1945 zazněly poslední výstřely 2. světové války v Evropě. Viděli jsme pomník věnovaný padlým.  Tyto události připomíná také střela zaseknutá do stěny kostela.

Petra Papežová 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113