Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Dětský karneval 2015

Žáci 9. třídy společně se Školní družinou připravili dne 4.3.2015 dětský karneval, který se konal v jídelně ZŠ.
Družina se postarala o tombolu a starší spolužáci zajistili hudbu a spoustu soutěží. Například soutěž o nejhezčí masku, nejlepší tanečníky i židličkovanou. Děti byly spokojené a karneval si užily.
Velký dík patří všem, kteří přinesli věci do tomboly, Unii rodičů (přispěla 1000Kč) a samozřejmě žákům 9.třídy.

 

Za Školní družinu
Gabriela Cintulová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113