Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Matematický klokan 2015

Ve dnech 19. a 20.3.2015 se žáci naší II.,III.,V. až IX. třídy zúčastnili soutěže Matematický klokan. Celkové výsledky se jmény nejúspěšnějších řešitelů v jednotlivých kategoriích jsou v přiložených statistických tabulkách. Maximální počet bodů byl 120, za správnou odpověď získali žáci 3, 4, nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se 1 bod odečetl. Na začátku získal každý soutěžící 24 bodů.
Vítězům blahopřejeme.

Věra Synková

2. a 3. třída - kategorie Cvrček

Jméno a Příjmení Třída Počet bodů
Ondřej Vavroušek III. 64
Kateřina Krejčí III. 56

Zdeňka hlinovská
Magda Neporová

II.
II.

50
50

4. a 5. třída - kategorie Klokánek

Jméno a Příjmení Třída Počet bodů
Vlasdimír Švastal V. 69
Monika Balková V. 67
Aneta Čechová V. 65

6. a 7.  třída - kategorie Benjamín

Jméno a Příjmení Třída Počet bodů
Anna Budíšková VII. 61
Roman Černý VI. 44
Jakub Krajský VI. 38

8. a 9. třída - kategorie Kadet

Jméno a Příjmení Třída Počet bodů
Filip Balek VIII. 65
Marie Turková IX. 60
Dominik Sládek IX. 50

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113