Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

iSejf 2015

Národní centrum bezpečnějšího internetu pořádá v roce 2015 celkem 11 tematických soutěží pro žáky ve věkovém rozpětí 6 – 18 let. Naše škola se do některých soutěží rozhodla zapojit.

V současné době byli někteří žáci z 5. třídy přihlášeni do 1. kola, které nese název Facebook je náš….skoro. Bylo určeno žákům, kteří si budou svůj profil na internetu teprve zřizovat. Žáci se měli vytvořením svého imaginárního profilu seznámit s tím, co je vůbec vhodné o své osobě na internet umístit a jak se chránit případné kyberšikaně či dalšímu obtěžování.

Michaela Fejtová Krajská

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113