Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Čtení a nocování s knihou

Školní družina při ZŠ v Kamýku nad Vltavou pořádala dne 16.4.2015 již po čtvrté : ,,Čtení a nocování s knihou“.

Jako každý rok jsme se sešli na školní zahradě, kde si nejen děti ŠD, ale i předškoláčci s rodiči mohli upéct špekáčky a zazpívat si společně s panem učitelem Fejtem, který nás doprovázel na kytaru.

Po večeři se všechny děti rozdělily do čtyř skupin a s velkým elánem se pustily do soutěží společně s kamarády ze Školního parlamentu, kteří nám přišli pomoci. Pro družstva připravili žáci ze speciální třídy koláče. Z nich si pak vybíraly děti podle umístění v soutěžích. Na všechny se dostalo.

Asi ve 20 hodin jsme se rozloučili s malými kamarády, s rodiči a poté se přesunuli do školy, kde se žáci umyli a zavrtali do svých pelíšků. Z knih podle vlastního výběru jim na dobrou noc četly paní ředitelka Suchopárová, babičky paní Krátká, paní Smíšková a děvčata ze Školního parlamentu.

Ráno byly děti opět čilé jako rybičky a po vydatné snídani se přesunuly na vyučování.

Letošní nocování se opět vydařilo nejen díky pěknému počasí, ale i dobré náladě všech zúčastněných. Společně s dětmi se budeme těšit na příští rok a doufáme, že nás přijde navštívit více předškoláčků, aby poznali nejen nové kamarády, ale i učitele a prostředí školy.

Všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravách i organizaci obou dnů patří veliký dík.

vychovatelky Školní družiny

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113