Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Světový den bez tabáku

31. květen je každoročně vyhlášen jako Světový den bez tabáku. Ani naši žáci letos na tento den nezapomněli a zapojili se do akce, kterou vyhlásila Světová zdravotnická organizace. Jednalo se o literární a výtvarnou soutěž na téma „Jak to udělat, aby lidé nekouřili?“

Závislost na tabáku je závažný problém a žáci na tuto skutečnost poukázali obrázky, reklamními letáky či vlastním videem.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113