Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Beseda o etiketě a slušném chování

Na úterý 28. dubna jsme si do školy pozvali lektorku etikety a slušného chování, paní Kateřinu Kloudovou. Vedle povídání o tom, proč je etiketa pro člověka důležitá, si mohli žáci prakticky nacvičit pozdrav, oslovování, vcházení do místnosti nebo chůzi vedle společensky významnější osoby a obohatit se tak o další zážitky. Beseda byla průpravou na letošní červnovou školu v přírodě, kde bude hlavním tématem právě etika a etiketa.

Věřím, že program žáky zaujal a přispěl jim k upevňování tolik důležité ohleduplnosti a úcty k lidem.                                                                                                

M. Fejtová Krajská


 

Etická výchova v naší škole už chybět nebude

Základní i střední školy mohou do svého učebního plánu zařadit předmět ETICKÁ VÝCHOVA. Etická výchova by měla posilovat důstojnost mladého člověka, vede ho k laskavým mezilidským vztahům a rozvíjí jeho pozitivní vlastnosti. Naše škola chce vychovávat vstřícné, komunikativní děti, které umějí rozlišovat mezi dobrým a špatným. Jsme moderní škola, která vštěpuje svým žákům tolerantní přístup k druhým. Projekt zaměřený na Etickou výchovu výrazně zlepší atmosféru školy. Pedagogičtí pracovníci se 1. dubna zúčastnili jednodenního kurzu Etické výchovy, v rámci tzv. školení „Pro sborovnu“.

Následně byla pro děti připravena zážitková hodina, která jim pomohla orientovat se v základních otázkách etikety. Ve čtvrtek 28. dubna byl pro všechny žáky naší školy připraven zážitkový kurz slušného chování s názvem Historie a současnost etiky. 

Dlouho jsme přemýšleli, jak zlepšit vztahy mezi žáky, jak jim pomoci orientovat se ve složité lidské společnosti. Nadcházející škola v přírodě bude pro nás vhodným místem, kde si budeme moci vyzkoušet, co z etické výchovy víme od rodičů, jak správně ve společnosti uplatňovat etické principy a hlavně sjednotíme si své představy o etickém chování. 

Věříme, že intenzivní výuka etiky netradiční zážitkovou metodou nebude první vlaštovkou v kultivaci všech zúčastněných, že se zlepší vztahy mezi učitelem a žákem i mezi učiteli a rodiči. Každý z nás by si měl uvědomit, jak pravdivá slova v duchu etické výchovy pronesl Anthony Bourdain: „Nemusím s tebou vždy souhlasit, ale přesto tě můžu mít rád a respektovat tě.“

Mgr. Petra Papežová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113