Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Dopravní hřiště

V pátek 26. 9. 2014 se žáci 1. stupně vydali na dopravní hřiště v Příbrami. Zde si zopakovali pravidla silničního provozu a připomněli si dopravní situace. Po příjezdu proběhl kurz základních  pravidel silničního provozu, kde si žáci ujasnili pojmy, pravidla, zopakovali dopravní značky, řešili situace na křižovatkách, nezapomněli na povinné vybavení kola. Následoval nelehký test, po jehož zvládnutí všichni absolvovali praktickou část, která obsahovala jízdu zručnosti a jízdu na dopravním hřišti. Ze všech zúčastněných získalo 14 žáků cyklistický průkaz. Všem blahopřejeme a přejeme mnoho kilometrů bez nehody.

Václava Petrásková, Petr Fejt

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113