Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Exkurze IQ park a hornické muzeum Příbram

Deštivé počasí nás nezastavilo. 18. listopadu odjel druhý stupeň na exkurzi do Příbrami.

Naším cílem se stala mobilní výstava Hry a klamy, kde jsme se zábavnou formou seznámili s přírodními vědami. Na rozdíl od běžných výstav či muzeí, kde jsou exponáty „nedotknutelné", zde bylo zapotřebí s vystavenými objekty pracovat. Každý hrací stůl, interaktivní panel či závěsná tabule nám přiblížily poznatky z oblasti fyziky, biologie, ale i z českého jazyka. Ti nejšikovnější provedli kuličku labyrintem, snad každý se podíval, jak vypadá otisk těla, pomocí parabol jsme zjistili, že se dá šeptat na dálku. Jednoduše řečeno naplnili jsme myšlenky J. A. Komenského - ŠKOLA HROU.

Dopolední program pokračoval prohlídkou dolu Anna. Výtahem jsme „sfárali" do podzemí. V podzemní chodbě jsme viděli komory vodních kol, historické dobývky a rudní komíny.

Nezapomněli jsme ani na relaxaci. Návštěva plaveckého bazénu udělala definitivní tečku za tímto dnem.

Mgr. Petra Papežová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113