Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Linka bezpečí

V úterý 7. října 2014 probíhaly na naší škole přednášky, které pořádalo sdružení Linka bezpečí. Třídy na druhém stupni si v předstihu vybraly z nabídky jedno z témat, které je nejvíce zajímalo, a chtěly se o něm něco více dozvědět.
V 6., 7., a 9. třídě to bylo téma o lásce, dospívání a sexu a v 8. třídě téma, zaměřené na problematiku sebepoškozování. Dvě zkušené lektorky si s žáky povídaly o tom, jaké to je, když se nám někdo líbí, také o tom, kam se můžeme obrátit, když máme s láskou problémy a co můžeme udělat, když se setkáme ve svém okolí se sebepoškozováním, jaká jsou jeho rizika a jak se projevuje.
Žáci se také dozvěděli, jak Linka bezpečí funguje, že je bezplatná a anonymní, dále komu je určena, s jakými problémy dětem může pomoci a s čím se na ni jejich vrstevníci nejvíce obracejí.
Každý žák obdržel jako dárek nafukovací balónek a také letáček s informacemi o tom, jak může Linku bezpečí kontaktovat.

 

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113