Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

MISS DRUŽINA 2015

Ve středu 20. května pořádal Školní parlament soutěž MISS DRUŽINA 2015.

Přihlásilo se do ní 12 dívek od 1. do 3. třídy a bylo opravdu na co se dívat. Dívky byly perfektně připravené – zpívaly, cvičily, hrály na flétnu, tancovaly, kouzlily nebo přednášely básničku.

Porota, složená z členů parlamentu, nakonec vybrala dívky v následujícím pořadí:

1. MISS DRUŽINA 2015: Lucie ŠRŮTOVÁ

2. MISS DRUŽINA 2015: Jana KOMÁRKOVÁ

3. MISS DRUŽINA 2015: Aneta VOTÁNKOVÁ

 

Diváci, které tvořili družinoví žáci, si zvolili svoji MISS Sympatie.

Stala se jí Anička PATÁKOVÁ.

 

Vedle korunky a diplomu si výherkyně odnesly sladkou odměnu a šperk.

Ostatní soutěžící dívky však také nepřišly zkrátka. Vedle již zmiňované sladké odměny si každá z dívek vybrala malý dáreček za odvahu a perfektně odvedený výkon.

Mgr. Michaela Fejtová Krajská

 

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113