Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Projektový den u příležitosti konce II. světové války

U příležitosti 70. výročí konce 2. světové války se v pátek 15. května 2015 uskutečnil v naší škole projektový den. Žáci od druhé do deváté třídy nejprve shlédli prezentaci s výkladem o druhé světové válce. Potom se rozdělili do skupinek podle témat, která si vybrali. Vybrané téma potom jednotlivé skupinky dvě hodiny zpracovávaly. Nakonec výsledky své práce žáci prezentovali v tělocvičně před ostatními žáky. Viděli jsme divadelní představení na téma "Mnichovská dohoda", obrněnou techniku, letadla a jiné zbraně 2. světové války, vystěhování Sedlčanska kvůli zřízení v&y acute;cvikového prostoru SS (Truppenubungsplatz Beneschau), poslední boje 2. světové války na Slivice aj. témata. Vystoupení žáků hodnotila odborná komise a tři nejlepší skupiny dostaly sladkou odměnu.

Mgr. Libor Kalivoda
Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113