Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

               

Dne 2.2.2015 se v naší škole konalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve třech kategoriích. V první kategorii soutěžilo 14 žáků ze 4. a 5. ročníku. Úkolem této kategorii bylo vypracovat písemný test.

Druhé kategorie se účastnili žáci 6. a. 7. ročníku, třetí kategorie žáci 8. a 9. ročníku. V těchto kategoriích žáci také psali písemný test. Po jeho vyhodnocení byli vybráni tři žáci z každé kategorie, kteří získali největší počet bodů. Tito žáci následně konverzovali na vybrané téma.

Vyučující anglického jazyka děkují všem, kteří šli do toho. Zároveň gratulují nejlépe umístěným žákům. V každé kategorii byli žáci , kteří se umístili na 3 příčkách s nejvyšším počtem bodů, odměněni sladkou pochoutkou.
Přejeme všem hodně úspěchů při dalším získávání znalostí a vědomostí z anglického jazyka a více sebevědomí při konverzaci.

 

umístění  I. kategorie                   II. kategorie     III. kategorie
_______________________________________________________________________________
1.          L. Kociánová                  A. Budíšková      J. Kopecký
2.          M. Balková, V. Švastal     T. Cintulová       B. Cintulová
3.          V. Mazourová                R. Černý           M. Turková

A. Suchopárová, D. Karasová

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113