Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Dne 1. 3. 2016 pořádaly dívky ze IV. a V. třídy akci s názvem „Křeslo pro hosta" . Tato akce proběhla v duchu zdravého životního stylu a jako host do křesla usedla občanka Kamýku nad Vltavou Hanka Synková.

Ta žákům ukázala několik knih, které sama napsala, také poutavě vyprávěla a na konec ti nejzvědavější měli možnost pokládat otázky, které se týkaly tématu. Všem žakům se program líbil a myslím si, že si ho příští rok můžeme zopakovat.

Za IV. a V. třídu- Simona Štrobová a Lenka Marešová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113