Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Ve středu 30. 3. 2016 se konala v Sedlčanech recitační soutěž Carmina. Do této soutěže se přihlásilo téměř 40 recitátorů z různých škol z našeho regionu. Nás reprezentovali nejlepší recitátoři z druhého stupně. Konkurence byla veliká a na všech byla znát nervozita. Naši žáci ovládli nižší kategorii, ve které soutěžily děti ze 6. a 7. ročníku ZŠ a odpovídajících tříd gymnázia. J. Krajský krásnou recitací vybojoval druhé místo a V. Mazourová obdržela čestné uznání. Musím však říci, že výkony všech našich recitátorů byly výborné a moc jim děkuji za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy.

Mgr. Petra Papežová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113