Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Další soutěž, které jsme se s žáky zúčastnili, vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů. Jedná se soutěž pro děti a mládež s názvem „Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!".

Úkolem dětí bylo zapojit svou fantazii a popřemýšlet, kam bychom mohli ukrýt naše osobní údaje, aby byly před nezvanými návštěvníky v bezpečí. Zkrátka, žáci měli nakreslit, jak vypadá, nebo kde se nachází to nejbezpečnější místo pro uchování osobních údajů.

Smyslem soutěže je uvědomění si nutnosti ochrany soukromí a osobních údajů žáků při pobytu na sociálních sítích. Ze statistik je totiž prokázáno, že děti jsou v tomto směru jednou z nejohroženějších skupin.

Mgr. M. Fejtová Krajská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113