Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

V pátek 15. dubna 2016 se v naší škole uskutečnil Den domácích mazlíčků. Uspořádali ho žáci žáci VII. třídy. Přinesli do školy svá domácí zvířátka, ukázali je postupně žákům celé školy a připravili si o nich, jejich způsobu života, stravování, apod., povídání. Zároveň žáci celé školy obdrželi hlasovací lístky do soutěže "O nejlepšího domácího mazlíčka". Na prvním místě se umístila morčata Babetka a Glorie Terezy Cintulové, na druhém místě křečci Lola a Nora Johany Kociánové, třetí místo obsadil králík Lili Honzy Šrůty a čtvrté místo žebrovník Jakuba Krajského. l. Kalivoda

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113