Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Noc ve školní družině při ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou

Každá škola je obvykle v noci opuštěná a prázdná. Ne tak naše škola v Kamýku nad Vltavou v noci z 21. na 22. 4. 2016. Probíhal zde totiž již pátý ročník Čtení a nocování s knihou ve školní družině. A je potřeba dodat, že počet účastníků této akce se každým rokem zvyšuje.

Po večerním klekání se začala školní zahrada plnit dětmi ze školní družiny, předškoláčky, jejich rodiči a spolužáky ze speciálních tříd. Opékaly se špekáčky (sice ne moc zdravé, ale dobré – pro jednou se snad nic nestane), ovocná šťáva tekla proudem, hudba a zpěv se rozléhaly zahradou.

Posilněni jídlem se děti pustily do soutěžních úkolů a ve čtyřech družstvech, v čele se svými vedoucími – zástupci školního parlamentu, plnily roztodivné úkoly:

hledaly vlasy Děda Vševěda

hledaly po zahradě střevíce a ty pak osobně Popelkám zkoušely (některé měly boty od Blahnika, některé měly staré křusky a některé chudinky neměly ani pár bot)

překračovaly suchou nohou močál

a jiné pohádkové soutěže

Nikdo ale neprohrál – všechna družstva nakonec získala velké koláče, které při hodině pracovní výchovy upekla speciální třída.

Když rodiče a hosté odešli domů, připravily si děti své pelíšky a šupky dupky do hajan. Před spaním se četlo - četly dívky ze školního parlamentu, babičky a četl i jeden dědeček. Usnout po takovém zážitky nabitém večeru nebylo snadné, sem tam se uronila nějaká ta slzička, ale nakonec spali všichni jako „dudci" – děti, paní vychovatelky i paní učitelky.

Ráno byla pro nocležníky připravena snídaně, „pokojíky" se znovu proměnily na tělocvičnu a třídy a školáci se vrátili do svých lavic.

Je hezké a příjemné, když se škola stane místem setkání dětí, rodičů a zaměstnanců nejen během vyučování. A i když je to pěkný „mazec", po skončení zůstanou příjemné zážitky a dobrý pocit.

Děkujeme za návštěvu a děkujeme všem, kteří si udělali čas a přišli pomoci.

Janka Kociánová, Gabriela Cintulová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113