Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Ve středu 27. 4. 2016 se konala ve škole beseda s policistou prap. Bc. Tomášem Vyhlasem.Pro žáky přípravné třídy a I. stupně byla připravena přednáška týkající se bezpečnosti v dopravě. Děti hledaly na obrázcích a fotografiích, co je nesprávné – že je nutné se v autě připoutat, na kole nosit ochrannou přilbu, na přechodech se rozhlížet, nevystupovat z auta směrem do silnice apod. Vyprávění pan Vyhlas zpestřil poučnými případy, které se skutečně staly.Žákům II. stupně byly pro přednášku vyčleněny dvě vyučovací hodiny. Informace, fotografie a skutečně řešené případy z praxe policistů se týkaly problematiky drog, kouření cigaret a marihuany, pití alkoholu, nebezpečí kyberšikany či gamblerství. Tímto panu Vyhlasovi velice děkuji za poutavou a poučnou přednášku, kterou zakončil slovy, se kterými je nutné souhlasit: „Kdybych zachránil jen jednoho z Vás před nějakým nebezpečím, mělo zde mé povídání smysl."       Mgr. Michaela Fejtová Krajská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113