Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

IMG_0595.jpg 

Agentura se sídlem v Anglii a pobočkou v České republice nám nabídla možnost uspořádat na naší škole týdenní intenzivní kurz angličtiny. O kurz projevilo zájem dostatečné množství žáků, a tak týden od 2. 5. 2016 do 6. 5. 2016 proběhl poněkud netradičně. 19 žáků z 5. až 9. třídy prožilo 5 dní pod vedením lektora z USA. Žáci absolvovali šest hodin angličtiny každý den, takže klasické předměty se nevyučovaly. Většina žáků slyšela rodilého mluvčího poprvé v životě. Měli možnost si ověřit, jak rozumí angličtině a jak dokáží reagovat a konverzovat na různá témata. Díky nenásilné a hravé formě výuky postupně ztráceli ostych a více se zapojovali do konverzace s novým učitelem. Na konci kurzu obdrželi všichni zúčastnění certifikát o úspěšném absolvování kurzu. Věřím, že tento kurz byl pro žáky prospěšný a získané zkušenosti a znalosti uplatní v dalším studiu.

Libuše Kabylová, DiS.

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113