Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Velký dík patří všem členkám Unie rodičů, které se podílely na organizaci a zdárném průběhu školní zábavy v kulturním domě.

Již předaly škole částku 20 000 korun, které budou využity na dopravu na červnovou školu v přírodě na Šumavě. Letos jedeme

o něco dál, než bylo až dosud zvykem, a doprava se tak prodraží. Proto si nesmírně považujeme darování této částky škole.

Ještě jednou moc děkujeme a moc si vážíme všeho, co Unie rodičů při naší škole pro  děti dělá.           Alena Suchopárová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113