Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

 

Den Země

Letošní oslavy Dne Země jsme spojili s vycházkou zaměřenou na environmentální výchovu. Ve čtvrtek 12. května jsme navštívili Centrum Ochrany fauny ČR v Hrachově.

Cestou do Hrachova jsme plnili rozličné úkoly, které si pro nás připravili lektoři z této ochranné stanice. V Hrachově, v budově Centra ekologické výchovy, je také výstava ryb žijících v našich vodách, a tak jsme měli jedinečnou příležitost prohlédnout si živočichy ukrývající se hluboko pod vodní hladinou. Následovala prohlídka volně žijících živočichů. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z říše zvířat a příjemní lektoři nás seznámili i s konkrétními osudy chovaných jedinců. Pozdravili jsme naše adoptované zvíře – sovu pálenou, nasvačili jsme se a vydali se na zpáteční cestu.

Ani lehký deštík nám nemohl zkazit příjemně strávený den.

Mgr. Petra Papežová

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113