Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

IMG_5154.jpg 

Trendem dnešní doby je zdravý životní styl a snaha zůstat déle mladí a zdraví. V rámci prevence jsme se proto i my ve škole v letošním školním roce na zdravý životní styl zaměřili.

V říjnu jsme si k příležitosti Světového dne výživy uspořádali Den zdravé svačiny. Hojně jsme sportovali – sportovní turnaje a soutěže, cyklistické závody, účast ve sportovních kroužcích, bruslení na kamýcké in-line dráze, projektové dny Povltavské laťky a jiné. V dubnu jsme v rámci Světového dne zdraví hovořili o možnosti předcházet onemocnění diabetem a zapojili se i do akce „Solme s rozumem". V květnu jsme podnikli pěší výlet na exkurzi do hrachovské Ochrany fauny a vzhledem k tomu, že se opět přiblížil Světový den bez tabáku, vyhledali jsme si na internetových protikuřácky zaměřených portálech informace, zajímavosti a doporučení týkající se škodlivosti kouření. V červnu žáci své snažení ještě završí pobytem na škole v přírodě, kde jistě nebude nouze zejména o tolik důležitý pravidelný pohyb.                                                        Mgr. Michaela Fejtová Krajská

 

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113