Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

ŠvP středa

 

Přišel den třetí a měl to být den odpočinku. Jestli si někdo myslí, že jsme leželi na pokojích a dívali se na televizi, tak žije na jiné planetě. Naši učitelé nás přesvědčili, že odpočívat znamená seznamovat se s okolní krajinou. Hned po snídani si žáci 1. stupně vybrali svého ochránce a spolupracovníka z druhého stupně. Společně jsme plnili na Lufťákově stezce různé zábavné a sportovní úkoly, při kterých jsme se nejen pobavili, ale i sblížili s našimi mladšími kamarády. Odpoledne nás pan řidič odvezl do Bozkovských jeskyní. Seznámili jsme se s jejich historií, prohlédli si různé typy krápníků a viděli i netopýry. Den jsme zakončili sportovními aktivitami a opékáním buřtů.                                                                                                             Holky Pospíšilky

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113