Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Světový den bez tabáku

31. 5. si každoročně připomínáme Světový den bez tabáku. Jeho cílem je především snížit počet osob, které kouří. Také my ve škole se pravidelně snažíme našim žákům vštěpovat nebezpečnost kouření a upozorňujeme na zdravotní rizika, která z kouření cigaret vyplývají.

V letošním školním roce žáci pracovali na pracovních listech, vytvořených Českou koalicí bez tabáku, což je organizace zaměřující se na prevenci kouření a podporu všech jedinců, kteří se rozhodnou s kouřením přestat.                                     M. Fejtová Krajská

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113