Základní škola a Mateřská škola

Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace

Hledání pokladu na hradě Vrškamýk

 

V rámci Kamýckého prášení si děti ze ŠD, MŠ a některé maminky se svými dětmi připomněly informace z historie hradu Vrškamýk. Při hře „ Hledání pokladu“ starší žáci plnili úkoly, které se týkaly historie Vrškamýku a mladší děti měly připravené většinou pohybové hry. Cestou na hrad jsme také ulovili jelena, pozorovali jsme, co kolem nás roste a kvete, přepadli nás loupežníci, ale my jsme je statečně zahnali. Na tuto hru se děti ze ŠD a MŠ předem připravily. Ti, kteří měli s sebou rytířskou zbroj, byli pasováni na rytíře a složili rytířský slib. I přes velmi teplé počasí, se nám hra vydařila a přinesli jsme si pěkné zážitky. Vychovatelky ŠD

Základní škola
262 63 Kamýk nad Vltavou 141
telefon 318 677 113